ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE85TB7595336020100004
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LLC GIBLACK


ბანკის დასახელებასს საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდიBAGAGE22
ანგარიშის ნომერიGE24BG0000000161296537
საიდენტიფიკაციო კოდი406206494
ბენეფიციარიშპს გიბლექ - LLC GIBLACK


ბანკის დასახელება სს კრედო ბანკი
ბანკის კოდი JSCRGE22
ანგარიშის ნომერი GE82CD0360000014920595
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LLC GIBLACK

ბანკის დასახელება სს ტერა ბანკი
ბანკის კოდი TEBAGE22
ანგარიშის ნომერი GE53KS0000000360206938
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LLC GIBLACK